Wybory parlamentarne 2019 Region radomski

Kandydat do Sejmu

Andrzej Oziębło

SAMORZĄDOWIEC 20-lecia

Postaw na SKUTECZNOŚĆ

Andrzej Oziębło

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (oficer pożarnictwa) oraz Polskiej Akademii Nauk (Prawo Samorządowe a wspólna europejska przestrzeń gospodarcza). Pracę w samorządzie rozpocząłem w 2002 roku jako Radny Powiatu Białobrzeskiego. W latach 2002 – 2006 zostałem wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Białobrzeskiego. Od 2006 roku do 2018 roku sprawowałem funkcję Starosty Powiatu Białobrzeskiego.

Od 2011 roku pełnię funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Białobrzegach.

Obecnie jestem Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie - filia w Radomiu.

Przez 12 lat mojej służby dla Ziemi Białobrzeskiej udało się wybudować blisko 200 kilometrów dróg, pozyskać ponad 100 milionów złotych na wiele zadań dotyczących oświaty, sportu, zdrowia, LGD Zapilicze i bezpieczeństwa. Moja skuteczność została doceniona w województwie i kraju. Wyrazem tego były liczne nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Powiat Białobrzeski.

Białobrzegi, Ziemia Białobrzeska i region radomski potrzebują w Sejmie posłów, którzy w sposób skuteczny zadbają o samorząd i mieszkańców Małych Ojczyzn. Moją skuteczność wypracowaną i sprawdzoną w samorządzie zamierzam wykorzystać w polskim parlamencie.

Jestem inicjatorem wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie Powiatu Białobrzeskiego m.in.: Powiatowa Gala Charytatywna (2013,2014,2017,2018), Powiatowa Biała Niedziela (2013,2014,2015, 2017,2018), Pielgrzymka Strażaków (2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018), Powiatowy Dzień Matki (2015,2016,2017,2018) oraz wiele turniejów i festiwali organizowanych dla mieszkańców.

Warte podkreślenia są również nagrody jakie w tym czasie otrzymało Starostwo Powiatowe w Białobrzegach: Granitowy Tulipan – Powiat Roku 2010, Lider RPO WM, Samorząd Równych Szans – za działania na rzecz osób niepełnosprawnych (2012), Lider Regionu – Inwestycja Roku (2012), Lider Regionu – Samorząd Przyjazny Mieszkańcom (2013), Granitowy Tulipan – Samorząd Roku (2014), Lider Regionu – Bezpieczny Powiat (2014), Przyjazny Urząd (2016), Superlider – kat. samorząd (2016), Wykorzystanie funduszy UE na projekty społeczne w latach 2007 – 2015 – IV miejsce w Polsce (2016), Dotacje Unijne w Oświacie – VII w Polsce (2017). Indywidualnie otrzymałem za swoje osiągnięcia nagrody: Brązowa Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej” 2016; Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 2011; Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 2008; Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej 2009; Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 2007; Medal za Zasługi dla Rozwoju Wędkarstwa 2009; Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi - I stopnia 2008; Srebrna Odznaka Polskiego Związku Piłki Nożnej 2007; Brązowa Odznaka Polskiego Związku Piłki Nożnej 2002; Srebrny Krzyż Zasługi (2012), Złota Znak Związku OSP (2018), Samorządowiec 20-lecia (2018).

Poparcie:

Rafał Rajkowski – wicemarszałek woj. Mazowieckiego: Mam wielką przyjemność od wielu lat współpracować z Andrzejem Oziębło. To prawdziwy samorządowiec, który zawsze zabiegał o wsparcie dla całej Ziemi białobrzeskiej. W tych działaniach okazał się niezwykle skuteczny. Powiat Białobrzeski był przykładem na Mazowszu dla wielu samorządów. To zasługa starosty Andrzeja Oziębło. Takich ludzi, samorządowców z krwi i kości potrzeba w polskim parlamencie. Ja stawiam na samorządowca!

Adam Bolek – burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi: - Z Panem Andrzejem Oziębło miałem przyjemność współpracować wiele lat w samorządzie powiatowym i gminnym. Czas sprawowania przez niego funkcji starosty białobrzeskiego to najlepszy okres rozwoju dla naszego miasta i powiatu. Jego skuteczność, kreatywność i uczciwość mam nadzieję, że zostanie wykorzystana w Sejmie RP. Ja stawiam na skuteczność!

Paweł Wojtunik – białobrzeżanin, były Szef CBA: - Dzisiejsza Polska jak nigdy dotąd, potrzebuje ludzi skutecznych, uczciwych i doświadczonych. Nie pozerów, ale ludzi czynu, którzy również wiedzą, co to honor oficerski. Takim człowiekiem jest Andrzej Oziębło. Ziemia białobrzeska i radomska ma szanse mieć w Sejmie swojego prawdziwego reprezentanta. Mamy wybór pomiędzy pracowitą pszczołą a irytującym bąkiem. Ja wybieram pracowitą pszczołę!

Wybory parlamentarne 2019

Zbliżają się wybory parlamentarne przypadające na 13 października. Wybory, podczas których będziemy wybierać naszych przedstawicieli na posłów i senatorów. Każdy z nas będzie mógł oddać jeden, jakże ważny głos.

Proszę abyście zechcieli podejmować decyzje w wyborach oceniając miniony czas obiektywnie. Z odpowiedzialną myślą o regionie radomskim – o jego dalszym rozwoju i bezpieczeństwie. Jestem przekonany, że dostrzegacie Państwo jak wiele już udało nam się wspólnie osiągnąć.

Idźmy wspólnie jeszcze dalej, osiągnijmy jeszcze więcej! Zapraszam na wybory i liczę na Państwa głos.

"SAMORZĄDOWIEC 20-lecia

Postaw na SKUTECZNOŚĆ"